Engesvea skole er en kristen, privat grunnskole med cirka 40 elever fordelt på 1.-10. trinn.  Det er en aktiv skole som ønsker å være et alternativ til annen skolegang.
Skolen eies og drives av en forening bestående av Adventkirken i Lillehammer og Adventistsamfunnet østnorsk distrikt.
Skolen ble opprettet allerede i 1980, og er derfor en veletablert skole her i Lillehammerområdet.

Skolens nettside finner du her.

Skolen kan tilby følgende:

  • Et lite miljø der alle blir sett, og som sikrer oppfølging til den enkelte elev
  • Tett samarbeid mellom lærere, elever og foreldre
  • Kristne grunnverdier og godt læringsmiljø

Hver skoledag åpner med en liten andakt før resten av dagen går med til vanlig undervisning.

Skolen gjennomfører også en rekke hyggelige arrangementer i samarbeid med foreldrene. Dette skaper trivsel og hjelper elevene til å bli bedre kjent. Dette bidrar ytterligere til et godt læringsmiljø.

ansatte-engesvea-skole-lillehammer-kristen-privatskole-adventistskole-livssynskole

Lærerne på Engesvea skole ønsker deg velkommen.