gruppe-studere-bibelen

(siden er under utvikling)

Bibelstudium (lørdager kl. 10.00)
Hver sabbat (lørdag), før vi holder gudstjeneste, samles vi for å studere Bibelen.

Gudstjeneste (lørdager kl. 11.15)
Etter bibelstudiet samles vi til gudstjeneste