Besøksregistrering

Som et tiltak tilknyttet COVID-19 er vi pålagt å registrere alle besøkende. Dette er for å kunne spore hvilke mennesker som kan være berørt om det skulle oppstå en smittesituasjon.

Vær nøye med håndhygiene og hold avstand slik at vi unngår at vi unngår smitte hos oss.

Lillehammer Adventistkirke • Fredrik Colletts veg 15, 2614 Lillehammer

Hva skjer?

BIBELSTUDIUM

null

HVER LØRDAG KL. 10:00

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er noe bibelinteresserte virkelig bør prøve. Vi samles lørdag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00.

Syvendedags adventister mener det er verdifullt at vi alle selv studerer bibelen og gjør seg opp meninger ut i fra dette. Bibelen er Guds ord til oss og derfor en viktig kilde til velsignelse og en veiledning for livet. Menigheten har avsatt en time før Gudstjenesten til å studere bibelen sammen i grupper.

Det er eget program for barn og unge i forskjellige aldersgrupper.

GUDSTJENESTE

null

HVER LØRDAG KL. 11:15

FØRST OG FREMST – VELKOMMEN! HYGGELIG Å HA DEG HER.

Dette er et fellesskap hvor Gud møter sine venner på jorden. Samme hvor du er i din kristne vandring, er du velkommen!

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er en feiring av at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som vil ha oss.

Vårt ønske og mål med gudstjenesten er å tjene Gud og gi Ham anerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort.

KALENDER

Undergrupper

undergrupper_tull

Tenårings- og Ungdomslaget (TULL)

undergrupper_Kirkemorro

Kirkemorro

speider-sandnes-temabilde

Speider

TA KONTAKT

Joachim Fosse

Pastor

Telefon: 926 99 348

Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Kontaktskjema

Kontakt