Kollekt

Kollekten er en pengeinnsamling til kirkelige formål. Det blir vanligvis tatt opp kollekt både under sabbatskolen og gudstjenesten, som går til ulike formål. Hva kollekten blir samlet inn til, varierer fra sabbat til sabbat. Kollekten kan f. eks brukes til menighetens lokale arbeid eller til ytre misjon. Gavene som kommer inn er viktige i vårt arbeide for å spre Guds ord.

Vipps

Vipps kode: 10539 (Adventistkirken Lillehammer)

Hvis ikke annet er oppgitt, går vanligvis kollekten til gudstjenesten. Du kan likevel velge å gi til sabbatskolen eller direkte til en godt definert sak.

Bruk gjerne følgende merking:
Sab = Sabbatskole kollekten
Gt = Gudstjeneste kollekten

Det er ønskelig at man ikke overfører til både gudstjeneste og sabbatskole samtidig, da
det er lettere å skille for kasserer. Hvis du ønsker å gi direkte til en sak, kan du f. eks skrive: ADRA, Bibelselskapet, Bibelinstituttet osv.

Gi kontant

Vi tar opp kollekt både under sabbatskolen og gudstjenesten. Da er det mulig å gi kontanter på den tradisjonelle måten.